Ponts penjants a la vall francesa del Pays Toy

La Vall del Pays de Toys (França) va ser afectada per les riuades de 2012 i 2013.