Geotècnia vertical
Geotècnia vertical

A iMuntanya oferim serveis de geotècnia vertical per garantir la protecció d’infraestructures i persones. Som experts en la mitigació de riscos naturals i geològics, però també som versàtils i oferim solucions totalment adaptades a cada client i projecte.

pont suspendu du Saligos, France
Sanejament de blocs inestables

Xarxes d’acer d’alt límit elàstic amb ancoratges

Barreres antiallaus

Malla de triple torsió anclada i reforça amb cables

Micropilots i pantalles de micropilots

Gunitat i Sol Nailing

Drenatges californians

Sistemes de mitigació de l’erosió

SISTEMES
DE CONTENCIÓ

pont suspendu du Saligos, France

Barreres contra fluxes de detritus o correccions hidrològiques

Pantalles dinàmiques contra caiguda de pedres o roca

Malla de triple torsió en cortina

SISTEMES
DE PROTECCIÓ

Sistemes de contenció

Sanejament de blocs inestables

pont suspendu du Saligos, France
L
Utilitzant mètodes manuals o amb l’ús dels sacs pneumatics, el sanejament de pedres en risc d’esllavissada és la primera mesura preventiva.
+
Utilitzant mètodes manuals o amb l’ús dels sacs pneumatics, el sanejament de pedres en risc d’esllavissada és la primera mesura preventiva.

Xarxes d’acer d’alt límit elàstic amb ancoratges

pont suspendu du Saligos, France
+
Amb gran capacitat de càrrega, aquestes xarxes d’alt límit elàstic són els sistemes de contenció més innovadors.

Barreres antiallaus

pont suspendu du Saligos, France
+
La retenció de les acumulacions de neu amb les barreres antiallaus és clau en la prevenció de riscs d’allaus.

Malla de triple torsió reforçada amb cables

pont suspendu du Saligos, France
+
És una solució econòmica per a una primera consolidació del terreny. Consta d’una membrana d’acer reforçada amb ancoratges i cables.

Micropilots i pantalles de micropilots

pont suspendu du Saligos, France
+
Són els sistemes clàssics per a la millora de les fonamentacions (micropilots) i la contenció de terraplens (pantalles de micropilots).

Gunitat i Sol Nailing

pont suspendu du Saligos, France
+
Utilitzat pel sosteniment de vessants, la transmissió de les càrregues superficials es distribueix cap als ancoratges per la vía del formigó.

Drenatges californians

pont suspendu du Saligos, France
+
Solució per a l’evacuació de l’aigua en talussos i vessants.

Sistemes de mitigació de l’erosió

pont suspendu du Saligos, France
+
En situacions d’inestabilitat provocada per una erosió superficial, aquests sistemes combinats permeten mitigar aquests problemes.
Sistemes de protecció

Barreres contra fluxes de detritus o correccions hidrològiques

Són els sistemes més novedosos en correccions hidrològiques. Substitueixen els sistemes per gravetat per sistemes ancorats més flexibles, permetent actuacions en llocs que es consideraven inaccessibles.

pont suspendu du Saligos, France
pont suspendu du Saligos, France

Pantalles dinàmiques contra caiguda de pedres o roca

Una solució clàssica d’alta efectivitat per a grans vessants amb risc d’esllavissades i caiguda de roques. Superen els 10.000Kj de carga.

Malla de triple torsió en cortina

És un sistema de prevenció de despreniments que permet, amb una limitació de recursos, recollir els despreniments de menor entitat.

pont suspendu du Saligos, France

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies